Thursday, March 12, 2009

SIRI 3- WAWANCARA DENGAN SYEIKH MUHAMMAD ALI TASKHIRI SETIAUSAHA AGUNG MAJMA' TAQRIB BAYNAL MAZAHIB ISLAMIAH DI REPUBLIK ISLAM IRAN

S : Namun di saat perbahasan kadang-kadang seorang mubalig atau ustadz mendapatkan tentangan untuk masuk ke dalam masalah-masalah sejarah yang akibatnyanya harus membongkar file-file tentang sahabat. Apakah kita harus melayaninya atau meninggalkannya?
Menurut hemat kami seorang pendakwah haruslah menghindari masalah-masalah yang menimbulkan sensitiviti di kalangan Muslimin, khususnya dalam masalah-masalah yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kita saat ini. Perhatikan berapa besar pentingnya membahas siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah, apakah Abu Bakar atau Ali? Apa manfaat jawapan dan hasil dari perbahasan itu bagi kehidupan kita saat ini? Almarhum Ayatullah al-Uzhma Sayid Burujurdi pernah berkata, daripada kaum Muslimin membahas siapa yang lebih berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah dan menimbulkan perselisihan berkepanjangan tanpa akhir, sebaiknya mereka membahas siapa yang lebih berhak untuk menjadi rujukan umat dalam hal keilmuan setelah Rasulullah. Hal itu hampir menjadi kesepakatan ulama dan umat Islam. Bukankah semua Muslim dari mazhab apa pun dia, selalu menyebut Ali dengan sebutan imam. Para khalifah pun mengakui keluasan dan kedalaman ilmu Imam Ali. Mereka menyelesaikan problem yang dihadapi dengan meminta tolong kepada Imam Ali. Ilmu Imam Ali dan Ahlulbait yang lain juga membuktikan hal itu. Begitu pula hadis-hadis Nabi tentang mereka, seperti Aliyyun maal haq wal haqqu maa Aliy (Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali), Inni tarikun fikumuts tsaqalayn kitabullah wa itratiy ahlu baytiy (Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat: kitabullah dan itrah-ku, Ahlulbaitku) dan lain-lain. Semua itu menunjukkan bahwa merekalah sumber keilmuan. Kita sisihkan saja pembahasan bahwa mereka merupakan sumber dan rujukan masalah-masalah politik dan kepemimpinan setelah Rasul. Alasannya, selain kerana tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kita saat ini ia juga boleh menimbulkan perpecahan di kalangan kaum Muslimin. Noktah penting lain yang perlu dilakukan oleh para pendakwah dalam memperkenalkan mazhab Ahlulbait adalah dengan menyampaikan hadis-hadis keindahan sabda-sabda penuh hikmah mereka, yang mereka sendiri menyebutnya dengan mahasina kalamina (ucapan-ucapan indah kami).

S: Apakah yang Anda sampaikan tadi menuntut kita menutup semua perbahasan sejarah, seperti isu ’pembakaran rumah’, ’perampasan tanah Fadak’ dan sebagainya?
Menurut hemat saya, harus dibezakan antara ceramah umum dan pembahasan ilmiah. Hal itu tidak layak dan bahkan tidak boleh untuk disampaikan pada forum perdana buat pertama kali namun boleh saja menjadi pembahasan ilmiah antara ahli sejarah. Kalau kita mahu meneliti kehidupan Ahlul bait, kita tidak akan menemukan data yang menunjukkan bahwa mereka mengetengahkan isu Fadak dalam ceramah dan diskusi mereka, kecuali di saat persitiwa itu terjadi saja semenjak Imam Ali, Imam Hasan hingga Imam Kedua Belas, karena hal itu merupakan isu sejarah yang sangat sampingan. Kami meyakini masih banyak masalah positif lain yang boleh disampaikan dalam rangka memperkenalkan Ahlulbait. Itu tentu jauh lebih baik dan produktif.

S : Bagaimana pandangan Anda terhadap upacara dan ritual yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di Iran dan di tempat lain, khususnya pada hari-hari Asyura yang kadangkala menyebabkan saudara-saudara kita dari Ahlussunnah merasa ’tidak selesa’ dan mengecamnya, seperti memukul kepala dengan pedang dan pisau, memukul-mukul dada dengan rantai hingga berdarah-darah?
Sebagian dari yang mereka lakukan, seperti menangis dan bersedih atas duka yang menimpa Ahlulbait adalah hal yang wajar. Banyak teks hadis yang menguatkan agar kita bersedih ketika Ahlulbait bersedih dan bergembira disaat mereka bergembira. Begitu juga perbuatan-perbuatan itu merupakan lambang semulajadi. Setiap bangsa memiliki cara tersendiri untuk menzahirkan kesedihannya. Misalnya, sebahagian bangsa mengenakan baju hitam, sebahagian yang lain menutup segala sesuatu dengan kain hitam, membuat makanan khusus dan membagi-bagikannya kepada yang memerlukan. Semua sikap yang dizahirkan itu, selagi tidak mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak dilarang.
Islam tidak pernah melarang adat istiadat dan budaya suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memberikan makanan pada fakir miskin, menampakkan kesedihan, tidak tertawa pada hari-hari Asyura, bahkan sebahagian tidak merayakan akad nikah karena menghormati Imam Husain. Semua masalah ini adalah wajar-wajar sahaja dan saya tidak melihat adanya larangan.
Satu hal lagi yang harus kita sedar ialah, kita tidak boleh ekstrim seperti sebahagian salafiah yang mengatakan bahwa segala sesuatu harus pernah dilakukan di zaman Rasulullah atau sahabat. Menurut kami tidak harus begitu, sebab banyak dari masalah yang masuk dalam area mubah (diperbolehkan), sekalipun kita beri jenama yang berfifat keagamaan. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, misalnya tidak melakukan perayaan akad nikah di hari-hari Asyura atau Muharram demi penghormatan kepada Imam Husain.
Kecuali hal-hal yang membahayakan bagi diri sendiri atau melakukan upacara-upacara yang dinisbahkan kepada agama sedangkan agama melarangnya, atau melakukan hal-hal aneh dan sensitif di dalam masyarakat, semua itu tidak pernah diajarkan oleh Islam. Saya meyakini hal itu sebagai bidaah dan penyelewengan yang tidak pernah diajarkan oleh wahyu dan tuntunan Allah SWT. Melukai diri, memukul kepala dengan pedang, berjalan di atas bara api dan sepertinya yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam dan jika kita melihat juga ada ulama yang melakukannya, maka itu semua termasuk ujian yang dihadapinya dari penyakit awam. Sebenarnya hal itu tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sahaja, namun juga mencakup apa yang dilakukan oleh sebagian ahlussunnah atau kaum sufi.

S : Apakah menjadi keharusan untuk kita memperingati hari-hari besar keagaamaan seperti Asyura atau lainnya dengan mencontoh apa yang dilakukan di suatu negara tertentu dan kita terapkan di tempat kita secara seratus peratus? Seharusnya kalian memperhatikan budaya umum masyarakat di tempat kalian dan penerimaan mereka. Pokok penting yang mesti dipegang teguh adalah menjelaskan kesedihan kepada masyarakat kita bahwa kita memasuki hari-hari sedih Ahlulbait, tidak lebih dari itu.
Bersambung...

Thursday, March 5, 2009

'Semua negara Islam wajib bebaskan Palestin' - Imam Ali Khamena'i -

Berita Harian -5 Mac 2009-

TEHRAN: Pemimpin agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei menggesa umat Islam di seluruh dunia menyertai perjuangan rakyat Palestin menentang keganasan Israel di Gaza.

Beliau mengeluarkan kenyataan terbaru ketika Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Hillary Clinton menemui pemimpin Palestin dalam lawatan sulungnya ke rantau Asia Barat sejak menyandang jawatan.

Hillary dijadual menemui Presiden Palestin, Mahmud Abbas dan Perdana Menteri, Salam Fayyad di Ramallah sehari selepas berbincang dengan pemimpin Israel di Baitulmaqdis.

"Satu-satunya cara menyelamatkan Palestin ialah terus berjuang dan mempertahankan diri," kata Khamenei ketika menyampaikan ucapan pembukaan pada sidang puncak antarabangsa dua hari oleh Teheran bagi membantu Gaza dan rakyat Palestin.

Beliau berkata, menyokong dan membantu rakyat Palestin adalah tugas yang wajib dilaksanakan setiap umat Islam dan mereka perlu bersatu memusnahkan kekejaman dan jenayah Zionis.


Beliau juga menggesa pemimpin Israel yang terbabit dalam kekejaman itu dibicarakan berikutan serangan yang menyebabkan 1,300 penduduk Palestin terbunuh.

"Pemimpin politik dan tentera rejim Zionis yang memainkan peranan dan menyebabkan bencana di Gaza mesti dibicarakan. Ini adalah langkah pertama yang perlu diambil," katanya.

Iran tidak mengiktiraf Israel manakala Khamenei berulang kali menolak penubuhan dua negara sebagai jalan penyelesaian isu Israel-Palestin, strategi yang disebut semula Clinton minggu ini.

Khamenei berkata sebarang rundingan bagi menyelesaikan isu berkenaan tidak akan membuahkan hasil, sambil menambah, Amerika dan Britain terbabit dalam 'jenayah penubuhan dan sokongan ke atas 'tumor barah' (Israel).

Khamenei turut mengkritik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan berkata badan dunia turut memainkan peranan dalam penubuhan Israel.

Katanya PBB menutup sebelah mata berikutan tindakan kuasa pembuli dan usaha menyelamatkan Palestin tidak akan berjaya dengan meminta bantuan PBB. AFP

Wednesday, January 28, 2009

SIRI 2- WAWANCARA DENGAN SYEIKH MUHAMMAD ALI TASKHIRI SETIAUSAHA AGUNG ORGANISASI PENDEKATAN ANTARA MAZHAB-MAZHAB ISLAM DI REPUBLIK ISLAM IRAN

S : Sebagaimana masyhur di kalangan ulama usul fikih dan hadis Syiah, bahwa salah satu jalan keluar dari kemelut ketika adanya dua hadis yang bertentangan adalah menolak pendapat umum mukhalafatul ammah bahkan di dalam kitab al-Kafi disebutkan, ”hadis yang sesuai dengan pendapat umum (Ahlus-sunnah) itu adalah salah dan yang tidak sama dengan mereka itu adalah yang benar dan dapat diambil dan diamalkan”. apakah ini tidak bertentangan dengan upaya wahdah dan taqrib?

Sama sekali tidak. Sebab yang dimaksudkan dengan kata ammah dalam hadis tersebut bukanlah ulama Ahlus-sunnah. Namun para ulama kerajaanlah yang menjaja fatwa itu sesuai dengan keinginan pemerintah. Sebagai bukti atas hal itu, hadis tersebut disampaikan oleh Imam Ja`far Sadiq as dan saat itu belum ada mazhab-mazhab Ahlusunnah yang empat. Jadi, maksud dari kaidah dan hadis tersebut adalah di saat kita menemukan ada dua hadis yang bertentangan dan kedua-duanya dari Imam Ahlulbait, yang satu menyuruh dan yang satu lagi melarang. Tentu, hanya satu di antara keduanya yang betul dan tidak mungkin betul kedua-keduanya. Salah satu cara untuk menyelesaikan problem itu dan memastikan mana yang benar di antara dua perintah dan larangan tersebut adalah dengan mengambil yang bertentangan dengan yang difatwakan oleh ulama kerajaan. Sebab yang sesuai dengan fatwa mereka memiliki kemungkinan Imam as menyampaikannya dalam bentuk taqiyah. (Harus kita ingat) kondisi dan tekanan yang dialami Imam, meniscayakan Imam untuk bertaqiyah dengan menyatakan yang bersesuaian dengan fatwa mereka. Sebaliknya, yang bertentangan dengan fatwa mereka, maka tidak ada kemungkinan hal itu disampaikan oleh Imam dalam bentuk taqiyah. Kesimpulannya, kaidah ini sangat jauh dari yang difahami sebahagian orang dan pada akhirnya tidak bertentangan dengan prinsip pendekatan antara mazhab.

S: Dalam ilmu hadis Syiah, kita tahu bahwa ada perbezaan dalam kaedah penerimaan ulama antara perawi Sunni dengan Syiah. Bagaimana komen Tuan?

Memang betul hal itu terjadi. Namun bukan berarti setiap hadis yang diriwayatkan oleh non-Syiah itu harus ditolak. Kerana itu kita ada istilah dalam ilmu hadis sebagai hadis muwatstsaq yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi adil non-Syiah. Hadis muwatstsaq itu dapat dipergunakan (hujjah) sebagaimana ada istilah lain yang dikenal dengan maqbulah. Sungguh sebuah kesalahan besar apa yang dikatakan sebagian orang bahwa Syiah hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi Syiah saja atau Ahlulbait sahaja !. Yang benar setiap hadis yang diriwayatkan oleh para perawi adil, baik Syiah atau bukan, dari Ahlulbait atau bukan, yang penting periwayatannya bersambung hingga seorang salah seorang maksum (Rasul atau Ahlulbaitnya). Sekali lagi saya ingin tegaskan, bahwa jika ada hadis, sabda Nabi yang diriwayatkan oleh para perawi adil non-Syiah, maka kami menerimanya. Begitu juga hadis yang disabdakan oleh para Imam Ahlulbait dan diriwayatkan oleh para perawi adil non-Syiah.

S: Ada berbagai metod dan cara yang dilakukan oleh beberapa ustadz atau mubaligh dalam mengenalkan mazhab Ahlulbait kepada masyarakat di rantau Asia Tenggara ini. Ada yang masuk dari pintu sejarah, maka mereka melakukan kajian sejarah yang pasti sampai kepada pembahasan tentang sahabat dan para khalifah serta kesalahan-kesalahan mereka. Sebahagian lain melakukan kajian masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih yang diperselisihkan, seperti solat tarawih, nikah mut’ah dan sebagainya. Sekelompok yang lain menggunakan pendekatan doa dan kadangkala masuk dari jalur politik. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam hal ini, manakah di antara metod-metod tersebut yang Tuan sarankan kepada kami?

Secara peribadi saya tidak setuju adanya upaya untuk mengubah mazhab seseorang dan demografi mazhab. Saya meyakini, hendaknya kita tidak mengambil kesempatan kelemahan orang lain. Namun, pada saat yang sama saya meyakini, bahwa hal itu bukan bererti menutup pintu pembahasan dan dialog. Memang benar telah terjadi perselisihan dan perbezaan pandangan antara Sunnah dan Syiah dalam masalah-masalah teologi, sejarah, dan fikih. Akhir-akhir ini juga dalam masalah politik. Ketika kita berupaya untuk melakukan pendekatan, ertinya kita membuka pintu sebesar-besarnya agar para ulama yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing duduk bersama untuk melakukan pembahasan. Di bidang sejarah misalnya, apakah masalah A itu pernah terjadi atau tidak? Apakah sahabat semuanya adil? Apakah Ahlulbait semuanya maksum, semua itu sebagai pembahasan sejarah haruslah diserahkan kepada ahlinya. Di dalam masalah akidah juga demikian para ulama membahas apakah sifat Allah itu menyatu dengan zat-Nya ataukah tidak? Apakah dalil tentang kemaksuman Nabi? Baik secara akli (rasional) atau naqli (nas) termasuk keterpeliharaannya dari kesalahan, dosa dan lupa ataukah hanya keterpeliharaan dari dosa dan maksiat saja? Begitu pula di bidang fikih, apakah nikah mut’ah itu halal dan kemudian diharamkan kembali oleh Rasul atau tidak? Apakah Nabi melakukan solat tarawih ataukah tidak? Siapa yang memulainya? Khalifah Umar atau selainnya? Apakah sunnah (ajaran yang dicontohkan) oleh para khalifah adalah seperti sunnah Rasul yang wajib diikuti seperti sunnah rasul? Semua itu harus diserahkan kepada yang memiliki keahlian di bidangnya, karena merekalah yang lebih layak dan memiliki bahan untuk membahas hal itu dan mereka adalah ikutan para muqallid (pengikut) mazhab masing-masing. Apakah riwayatnya sahih atau tidak? Apakah konteks hadis tersebut boleh difahami (hujjahnya) demikian atau tidak? Bagaimana menyelesaikan perselisihan dan pertentangan dua hadis yang berbeza? Jika mereka dapat menghasilkan kesepakatan dalam kefahaman, alhamdulillah. Jika tidak, maka hendaknya masing-masing saling menghormati paling tidak. Sangat tidak layak secara akademik jika seorang awam, pedagang yang sehari-hari di pasar membahas hal itu dengan sesama pedagangnya atau dengan pemandu taksi contohnyanya. Itu adalah masalah-masalah yang para ulama telah berselisih pendapat sejak 1200 tahun yang lalu. Yang ingin saya tekankan di sini seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan di Universitai az-Zahra dan Konferens ICIS II ialah bahwa Islam sangat menekankan pada kekuatan logik bukan emosional. Kerana itu, semua pembahasan itu haruslah di bawah naungan logik tersebut dan jika terdapat yang keluar dari jalur logik masuk ke jalur emosi maka ia telah keluar dari garis Islam. Saya sebagai seorang ahli fikih, misalnya, jika melakukan berbagai usaha untuk menipu dan menarik simpati seorang awam yang tidak banyak tahu tentang masalah fikih kemudian menariknya ikut dan bergabung dengan mazhab yang saya yakini, maka saya telah melanggar kod etika logik. Begitu juga seorang ahli sejarah yang membahas masalah sejarah yang diyakininya di depan seorang awam. Metod logik ialah kedua-dua pihak yang ahli dalam bidangnya duduk bersama dan mereka selevel secara akademik kemudian masuk dalam pembahasan dengan hati terbuka dengan tujuan yang baik dan saling menghormati seperti yang terkandung dalam ayat di atas. Selain itu hendaklah tidak memperkeruh suasana dengan hal-hal lain. Di zaman Nabi beliau dituduh dengan tuduhan gila, tukang sihir, dan tuduhan-tuduhan lain. Tentu dalam kondisi seperti itu Nabi tidak mungkin untuk membantahnya dengan mengatakan, saya tidak gila dengan hujjah berikut; ”dengar saya hitung satu, dua, tiga bukti saya tidak gila”, suasananya adalah suasana tuduhan bukan pembahasan. Kerananya tidak ada jalan lain kecuali menghilangkan kondisi yang demikian dan menggantikannya dengan suasana baru yang membina untuk pembahasan ilmiah dan logik. Allah memerintahkan Nabi saw untuk menyeru mereka dengan firman-Nya, yang ertinya ”marilah kita jadikan Allah sebagai saksi kita dan kita duduk sendiri-sendiri atau berdua-berdua, baru kemudian setelah itu kalian mengolah fikiran kalian bahwa sahabat kalian ini tidaklah gila”, Nah menjadi seorang yang berakal sihat, tulus, jujur. Inilah yang dituntut secara asasnya. Yang kedua apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sebuah perkataan yang penuh hikmah dan logik. Bagaimana mungkin yang demikian disampaikan oleh seorang gila? Kesimpulannya haruslah diciptakan suasana pembahasan yang membina dan kekuatan logikalah yang menjadi tolak ukurnya. Bahkan bukan hanya sesama Muslim atau Ahlulkitab, namun dengan seluruh manusia apa pun agama dan mazhabnya. Hal itu berlaku juga dalam pembahasan di bidang-bidang lain. Sangat tidak mungkin seorang pakar fizik melakukan perbincangan dengan seorang pelajar yang baru duduk di bangku sekolah darjah satu.
Bersambung....

Saturday, January 17, 2009

PALESTIN: MENANTI SANG PENYELAMAT, PENYATU UMAT MANUSIA

Hampir 3 minggu berlalu tindakan ketenteraan keatas Gaza yang telah mengorbankan sejumlah besar nyawa masyarakat awam Palestin .Dianggarkan hampir suku juta nyawa telah diragut oleh penjajah Zionis yang telah dilakukan sejak 61 tahun dahulu.Peristiwa “ Nakbah “ yang berlaku pada tahun 1948 adalah hari bermulanya titik hitam dalam kehidupan rakyat Palestin.


Masyarakat Palestin yang pada ketika itu hanyalah petani dan penternak yang menjalankan kerja seharian mereka di kebun dan ladang dipaksa menyerahkan tanah mereka,malah dirampas segala yang mereka miliki semata-mata untuk menempatkan masyarakat Yahudi yang telah dibantu Britain pada ketika itu. Bermula dari tarikh tersebut penempatan kaum Yahudi dan pengasingan serta pengusiran rakyat Palestin dari tanah air mereka sendiri bermula. Kiblat pertama muslimin, Masjid Al-Aqsa turut dibakar dan di rebut dari umat Islam pada waktu itu. Maka hasilnya kini, masyarakat Palestin menjadi orang buangan, pelarian dan imigran dari tanah mereka sendiri, kerakyatan mereka dihapus,dan mereka bagaikan orang yang menumpang di Negara palsu Israel dengan dipersulit segala urusan kehidupan seharian.


Banyak peristiwa yang berlaku ke atas rakyat Palestin yang dilupakan, antaranya pembunuhan beramai-ramai di kem pelarian “ Shabra dan Shatila” dan banyak lagi peristiwa-peristiwa hitam menimpa masyarakat Palestin tak kira di negara mereka sendiri atau di kem-kem pelarian di sekitarnya . Gerakan -gerakan melawan keatas Zionis seperti Hamas dan Fatah di tubuhkan demi membela tanah air dan bangsa mereka. Tetapi haluan dan tujuan masing-masing berbeza hinggakan diantaranya terbabit dalam kancah perang saudara. Yang secara konsisten menentang tindakan ganas Zionis hanyalah Hamas, yang lain nya hanya berminat dengan tindakan berpolitik dan berunding.Syahid Sheikh Ahmad Yasin dan Syahid Abdul Aziz Rantisi antara pelopor Hamas yang terkorban angkara tindakan buas rejim Yahudi tersebut.Tetapi perkiraan Zionis akan lumpuhnya pergerakan Hamas dengan kematian pelopor gerakan tersebut adalah silap,mereka sebenarnya menghidupkan lagi api perjuangan rakyat Palestin. Kematian mereka menghidupkan lagi pejuang-pejuang yang akan menyambung misi-misi pembelaan bangsa Palestin. Walaupun jelas pembelaan yang dilakukan demi melindungi bangsa dan mendapatkan kembali hak dan tanah air mereka,namun pergerakan mereka dilabelkan sebagai paksi pengganas oleh sekutu zionis iaitu Amerika dan diakui oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

Serangan Zionis terhadap Gaza dan Palestin amnya dikatakan tindak balas keatas serangan mortar dan roket yang dilakukan oleh pejuang Hamas.Hakikatnya tindakan pejuang Hamas itu dilakukan kerana melindungi dan mempertahankan wilayah mereka dari serangan dan penjajahan Zionis.Pejuang Hamas yang hanya berbekalkan roket “Qasam”,raifal dan mortar diserang balas dengan bedilan bom berangkai, peluru berpandu jet-jet pejuang, peluru-peluru dan bom kereta kebal dan bermacam lagi senjata canggih yang dibekalkan oleh Amerika dan sekutunya yang lain termasuklah persenjataan yang membinasakan seperti senjata kimia dan nuklear.Sungguh menghairankan, sekumpulan pejuang yang jumlahnya kecil membela keadaan bangsa mereka yang hanya berbekalkan kapasiti senjata yang kecil menentang sebuah bangsa haus darah yang tanpa tujuan yang pasti atau tujuan yang jelas melainkan mendapatkan kepuasan membunuh.Kesemua pertubuhan besar seperti PBB, Nato, Kesatuan Eropah termasuklah Liga Arab memihak kepada sang algojo Zionis,manakala mangsanya rakyat Palestin hanya di sokong oleh masyarakat antarabangsa yang hanya mampu berjuang dengan lidah dan tindakan demonstrasi.Apakah ini yang dinamakan keadilan? Tanpa menghiraukan kecaman dan kutukan masyarakat dunia, segala pertubuhan yang mewakili masyarakat dunia hanya tunduk dan patuh dengan kehendak Zionis dan agen Rumah Putih. Segala sekatan dan halangan yang berlaku keatas umat Palestin di abaikan dengan alasan Hamas tidak mahu menyerah dan tidak patuh terhadap gencatan senjata dan “pertubuhan pengganas”. Yang jelasnya juga sebarang bantuan kemanusiaan juga disekat tanpa ada yang serius menangani hal tersebut hingga nyawa-nyawa melarat berterusan dan hanya membiarkan kesyahidan menjemput mereka.


Kita sendiri tidak pasti sampai bila hal ini akan berlarutan dan yang pasti Palestin tetap menjadi mangsa, yang jelas juga adalah kerana Palestin yang majoritinya beragama Islam sekali-kali tidak akan dibela, melainkan kita sendiri yang membela nasib agama kita. Dimanakah kita sebagai orang Islam?Ketahuilah wahai umat Islam bahawa kejadian yang menimpa Palestin bukanlah masalah bangsa arab semata tetapi ianya masalah serius yang dihadapi Islam.Kita berdiam diri tatkala berita dan khabar penderitaan dan kekejaman keatas saudara kita di Palestin tidak kedengaran ditelinga,padahal Islam benar-benar telah dihina sejak sekian lamanya!Dimanakah pemimpin umat Islam yang komited dan konsisten dalam membela hak Islam?Kita masih lagi bertelagah dalam arena perpaduan dan penyatuan walaupun telah diusahakan dengan bermacam-macam pendekatan bagi menyatukan umat Islam.Kalaulah kita mampu membuang keegoan dan kebodohan dan kepentingan kita untuk bersatu atas usaha membela Islam pasti kita berjaya.Pemimpin yang kita maksudkan dan kita sandarkan harapan secara mutlaknya hanya seorang dan bukannya banyak hinggakan tujuan mereka berjuang adalah semata membela kehendak peribadi dan keta’asuban mereka sendiri.


Yakinilah bahawa ketika hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan,keadilan dan pembelaan ianya bukan milik individu mahupun minoriti tetapi kesemua manusia tanpa mengira perbezaan agama, akidah dan bangsa melainkan fitrah yang diberikan Allah s.w.t kepada manusia dan setiap agama mengakuinya. Ketahuilah “Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadaNya kita kembali”.

Dimanakah orang yang akan menuntut bela atas kesengsaraan umat Islam di Palestin? Seharusnya di kesempatan ini kita melihat dan muhasabah keadaan kita yang selesa dan aman tanpa sebarang kesulitan dan membandingkan penderitaan yang dilalui saudara seagama di Palestin.Adilkah kita yang hanya membiar dan mengabaikan kesengsaraan mereka, sementara kita bersenang-senang dan melupakan mereka?


Suasana yang sudah berlarutan untuk sekian lama sepatutnya menyedarkan kita dan membantu kita agar menjadi lebih peka dan bersiap sedia bertindak melindungi serta membela muslimin dimana jua.Dengan kata lain sepatutnya kita sudah bersatu dan sepakat mencegah api perpecahan yang disulut oleh ekstremis yang ditaja musuh.Kesedaran kita keatas hal ini masih tiada kerana asyik dengan penentangan terhadap agenda dan propaganda musuh luaran tanpa memikirkan hal dalaman yang sedang berlaku.Terbukti tindakan tikam belakang yang menjadikan pandangan masyarakat antarabangsa bahawa Islam adalah penyumbang kegananasan (Teroris) oleh militan-militan yang berkhidmat dengan AlQaeda seperti juga yang diketahui mereka mendapat tajaan CIA, Mossad dan pihak yang bersekutu dengan mereka.Bukan setakat itu sahaja, agenda musuh dalaman diperhebat dengan sentimen dan provokasi kafir mengkafirkan sesama muslim dan menghalalkan darah mereka.


Astaghfirullah! Hal sebegini tidak berlaku pada agama yang lain walaupun agama mereka terpecah dengan mazhab-mazhab dan mereka masih mampu bersatu.Apakah kita hendak membiarkan pengambil kesempatan yang menghasut dan menyerukan perpecahan berhasil manakala cita-cita untuk bersatu sekadar angan dalam sedar?

Republik Islam Iran kini berjaya membuktikan bahawa pimpinan mereka itu benar-benar membela hak dan berjuang serta tidak tunduk terhadap desakan musuh atas nama Islam.Seluruh muslim mengakui akan hal ini dan berbangga dengannya.Sejak revolusi Islam yang berlaku dari tahun 1979 hingga kini hanya Iran yang komited dalam membela hak Palestin dan Islam amnya.Revolusi Islam tersebut telah menumbangkan pemerintahan munafik Syah Reza Pahlevi yang secara terang-terangan taat dan tunduk kepada Amerika, Israel dan Britain ketika itu.Pembelaan keatas umat Islam di Palestin telah dilakukan diserukan oleh Almarhum Imam Khomeini r.a yang menyeru agar pada setiap hari Jumaat terakhir di bulan Ramadhan dijadikan “Hari Al-Quds sedunia”. Tidak setakat itu malahan pemimpin tertinggi Revolusi Islam sedunia kini, Imam Sayyid Ali Khamenei semenjak seruan Almarhum Imam Khomeini tidak pernah terlepas dari menggunakan syal Palestin sebagai simbol mengenang Palestin.Inilah pemimpin yang secara spiritual berjuang demi membela hak Islam dan Palestin.Hal ini terbukti juga dengan kejayaan Gerakan Perlawanan Islam Hizbullah di Lubnan yang dipimpin Sayyid Hasan Nasrullah,secara berterusan mereka berikrar akan membantu membela Palestin dan bersumpah untuk berjuang mendapatkan kembali Al-Quds untuk Islam.


Sama ada anda ingin menafikan atau meraguinya atas dasar provokasi dan sentimen yang menyemarakkan lagi api perpecahan, saya berserah kepada Allah atas tindakan sia-sia dan merugikan yang segelintir muslimin lakukan.Padahal kalau anda menyokong dan bersama-sama berjuang ianya tidak menjadikan Islam rugi dalam keadaan seperti hari ini.


Kita membenci malah tidak ingin kepada penindasan dan kita memerangi sebarang bentuk kezaliman dan kehinaan, namun masih belum kedengaran dari mulut muslimin sedunia akan slogan “Jauh sekali kehinaan dari kami”(Haihat min dzillah).Pada hari asyura(hari kesepuluh bulan muharam) 61 hijiriah,Penghulu Pemuda Ahli Syurga Sayyidina Hussein menyerukan slogan itu yang mengajarkan pada kita akan erti perjuangan menentang kehinaan.Perjuangan menentang kebathilan yang dilakukan oleh Yazid beserta ribuan tentera dan masyarakat Kufah yang berpaling tadah menentang cucu Nabi s.a.w beserta 72 orang dari kalangan keluarga dan sahabat beliau.Ianya bukan sekadar cerita duka melainkan perjuangan antara pimpinan risalah Ilahiyah dan pimpinan fasiq syaitani.Sebuah peristiwa yang penuh erti kemanusiaan yang mengajarkan pada kita akan erti kemuliaan dari kehinaan yang abadi. Hakikatnya tragedi Karbala harus dijadikan model dan contoh mutlak dalam pembelaan keatas penindasan dan kezaliman.Persitiwa asyura yang sarat dengan pelajaran dan falsafah perjuangan,kehidupan dan pengorbanan yang menjadikan hati-hati menjadi teguh dalam berjuang mengharungi erti kehidupan dengan komited.Sayangnya, amat sedikit sekali orang-orang yang ingin menghayati dan mengambil iktibar dari peristiwa tersebut serta menanamkannya dalam jiwa.Asyura Al- Hussein seringkali dikaitkan dengan syiah dan pecinta Ahlul Bait Nabi a.s semata, yang mana sebenarnya Imam Hussein bukan milik segolongan pihak atau mazhab dan agama sahaja melainkan ianya milik manusia yang memiliki hati dan jiwa penentang kezaliman.

Disetiap zaman dari mulanya kehidupan manusia di muka bumi ini hanya terdapat dua faktor yang akan menjadikan kebaikan atau keburukan disepanjang zaman hingga akhir (kiamat) iaitu antara haq dan bathil.Disetiap zaman pasti ada orang seperti Firaun yang berkarakter zalim, begitu juga dengan Nabi Allah Musa a.s yang berkarakter adil. Setiap zaman akan terwujudnya orang fasiq yang melakukan kezaliman dan kemungkaran walau berbeza figur dan peribadi tersebut hingga manusia yang berhati akan berpasrah kepada Allah atas hal tersebut.
Di suatu masa kelak ketika manusia kesemuanya pasrah dan bersiap sedia “Sang Penyelamat” akan tiba dan akan memenuhi isi bumi ini dengan keadilan dan keamanan sejagat, seperti yang diyakini semua agama. Inilah fitrah yang terdapat pada manusia yang diabaikan dan di nafikan atas kebodohan yang tidak disedari dan tidak ingin diketahui melainkan orang yang padanya terdapat akal dan kewarasan berfikir. Wujudnya “Sang Penyelamat” ini mestilah sempurna tanpa sebarang kekurangan yang bersifat spiritual mahupun yang lain. Dan agama Islam meyakini figur tersebut adalah Imam Mahdi, walaupun terdapat perbezaan dalam versi, riwayat dan keyakinan tetapi orangnya adalah satu iaitu “Imam Mahdi” juga. Sebagai inti daripada menyambut kehadiran beliau yang dinantikan adalah mempersiapkan diri dengan segenap kemampuan yang ada dengan mempelajari ilmu-ilmu dalam kehidupan dan memperbaiki kelemahan diri yang berbentuk spiritual, fizikal bahkan material. Menantikan kehadiran Al-Mahdi memerlukan keteguhan hati dan peribadi yang ingin melihat bumi ini terpenuhi dengan keadilan dan keamanan.

Saturday, December 27, 2008

WAWANCARA DENGAN SYEIKH MUHAMMAD ALI TASKHIRI

WAWANCARA DENGAN SYEIKH MUHAMMAD ALI TASKHIRI
SETIAUSAHA AGUNG MAJMA’ TAQRIB BAYNAL MAZAHIB
(ORGANISASI PENDEKATAN DI ANTARA MAZHAB-MAZHAB ISLAM DI REPUBLIK ISLAM IRAN)

Apa perbezaan antara wahdah, ittihad, ukhuwwah dan tauhidul kalimah ?


Saya tidak menemukan perbezaan antara istilah-istilah tersebut, wahdah adalah ittihad itu sendiri dan ukhuwwah adalah salah satu rukun dasar teori untuk terelasisasinya persatuan Islam. Jadi, persatuan Islam itu berdiri di atas dasar-dasar, antaranya kesamaan akidah dan pandangan dunia dan persaudaraan Islam yang berdiri di atas persaudaraan iman. Namun ada perbezaan antara penyatuan (tawhid) dan pendekatan (taqrib) kerana pendekatan itu adalah (merujuk pada usaha mendekatkan suatu pemikiran) di antara berbagai pemikiran yang berbeda-beda. Pemikiran itu tidak mungkin menjadi satu, disebabkan oleh perbedaan tingkat intelektual dan perbedaan persepsi. Maka, apa yang kita maksudkan dengan pendekatan antara pemikiran itu adalah meneroka titik-titik kesamaan dan meluaskannya agar dapat bekerja sama dalam menerapkan titik-titik yang sama tersebut. Adapun wahdah (persatuan) adalah (persatuan) di dalam sikap dan praktikal. Artinya, diharapkan agar umat ini memiliki sikap yang satu di saat berhadapan dengan tentangan besar yang datang dari luar dan sikap yang satu dalam hal menyelesaikan problem dalaman dalam menegakkan syariat dan nilai-nilai akhlak. Ringkasnya, dari satu sisi tidak ada beza antara wahdah dan ittihad. Keduanya berdiri di atas persaudaraan iman yang menjadi asas teori demi terselenggaranya persatuan Islam.

Lawan dari istilah-istilah tersebut kita mendapatkan istilah khilaf dan ikhtilaf Adakah perbezaan antara keduanya?


Mungkin saja kata khilaf ditafsirkan sebagai pertentangan pada prktikal. Adapun ikhtilaf ditafsirkan sebagai pertentangan teori dan pemikiran. Namun saya tidak melihat ada perbezaan serius di dalam pembahasan dua istilah tersebut. Perbezaan dan pertentangan di dalam pemikiran tidak ada salahnya dan tidak ada teks agama yang menolak adanya perbezaan dalam pemikiran. Sebagaimana saya tidak pernah menemukan teks agama yang menuntut adanya kesamaan pemikiran. Akan tetapi yang tercela dan dilarang oleh agama adalah pertentangan dan perbezaan di dalam garis perlaksanaan. Di saat Allah Swt berfirman, Wa’tashimu bihablillhi jami’an wala tafarraqu (berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah) ingin menekankan adanya kesamaan sikap dalam praktikal dan amal dengan berpegang teguh pada tali Allah yang kukuh dan tetap iaitu jalan menuju Allah yang bebas dari kesalahan (ma’shum) yang tidak ada perselisihan padanya.

Apakah persatuan menuntut adanya keyakinan akan kebenaran yang banyak?


Tidak. Kebenaran itu tunggal. Hanya saja sudut pandang dan metode yang ditempuh berbeza-beza. Kami di dalam agama Islam meyakini, bahwa syariat Islam itu satu. Syariat yang ada di sisi Tuhan adalah tunggal. Namun tanggapan dalam memahami syariat tersebut berbeda-beda. Seorang mujtahid yang melakukan penelitian boleh jadi salah dan boleh jadi benar. Seperti di dalam hadis disebutkan, bahwa mujtahid yang salah akan mendapatkan satu pahala dan yang benar akan mendapatkan dua pahala. Ini tidak menuntut adanya kebenaran yang banyak dan majemuk. Kebenaran atau hakikat adalah kesesuaian antara yang ada di dalam benak kita sebagai konsep dengan realiti yang terjadi di luar, ini adalah definisi kebenaran. Bila sesuai, maka bererti telah benar dan bila tidak sesuai, maka bererti yang ada di benak kita itulah yang salah dan bukan bererti kebenaran itu berubah dan menjadi banyak. Di sinilah letak kesalahan fahaman Marxis, di mana mereka menganggap, bahwa perbezaan pandangan atau konsep yang ada di benak kita tentang kebenaran atau hakikat dapat mengubah kebenaran dan hakikat itu sendiri. Karena itu, di saat pandangan manusia berubah-ubah, maka kebenaran itu sendiri juga berubah-ubah. Di saat terjadi perkembangan pada cara berfikir manusia, maka terjadi pula perkembangan dalam hakikat dan kebenaran. Sekali lagi keragaman keyakinan dan praktikal amali tidaklah menuntut keyakinan akan keragaman kebenaran yang banyak, namun hal itu memberikan makna, bahwa kebenaran itu adalah satu. Hanya saja ada beberapa perbezaan pandangan tentang kebenaran tersebut, sebagiannya benar dan sebagian yang lain salah.
Pluralisme juga memiliki makna adanya saling menghormati antar pemeluk keyakinan yang berbeda-beda. Di dalam al-Quran di Surah Saba’ ayat 24 Allah memerintahkan Nabi saw untuk menyeru kepada orang-orang musyrik saat itu. Dan sesungguhnya kami atau kalian (orang-orang musyrik) pasti berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata.


Ini sama sekali tidak dalam rangka menjelaskan, bahwa kebenaran itu berbilang, namun di dalam dialog ada kalanya anda yang salah dan ada kalanya saya yang salah. Di dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Katakanlah,
Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang kami lakukan dan kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan.
Cuba perhatikan! Di dalam ayat ini ada dua hal yang patut kita petik.


Pertama, al-Quran melarang kita di saat masuk dalam sebuah dialog untuk mengungkit-ungkit masa lalu dan menuduh dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan dengan mengatakan, ”Bukankah engkau dulu yang begini dan begini”, sehingga pada akhirnya melupakan pembahasan aslinya dengan mengalihkan pada masalah pribadi.


Kedua, al-Quran mengajarkan kepada kita agar menghormati lawan bicara dengan tidak menganggap apa yang dia lakukan sebagai sebuah kesalahan, sebaliknya kita harus menganggap perbuatan yang kita lakukan sebagai perbuatan buruk (ajram) yakni sesuai dengan pandangan lawan bicara, sedangkan pekerjaan lawan bicara tidak boleh kita anggap sebagai perbuatan buruk, walaupun menurut kita salah. Karena itu, di dalam ayat itu ia menggunakan kata amma ta’malun (apa yang kamu lakukan) padahal lawan bicara Nabi di dalam ayat itu adalah musyrik. Maka, bagaimana jika dia seorang Ahlulkitab bahkan Muslim?


Jadi, persatuan di dalam landasan praktikal tidaklah bertentangan dengan keyakinan pluralis, namun haruslah berada di dalam ruangan umum. Ertinya, haruslah ada ukuran yang general dan diterima oleh semua, seperti keimanan akan satu Tuhan (tauhid) dan keyakinan akan nilai-nilai universal. Selama berada di dalam koridor tersebut, maka tidak ada larangan untuk terjadi perbezaan pandangan dan pemikiran, bahkan dalam agama sekalipun. Masyarakat Islam boleh hidup bersama pemeluk agama lain dan dapat memberikan hak-hak mereka. Maka, pluralisme adalah suatu hal yang wajar di dalam koridor peradaban, agama, dan mazhab dalam satu agama. Saya tidak melihat hal itu sebagai problem. Malah saya menganggapnya sebagai sebuah hal yang normal dengan masing-masing pemeluknya memiliki jiwa toleransi dengan yang lain serta bekerjasama secara logik.


Bagaimana pendapat tuan berkenaan dengan isu dan tuduhan yang dilontarkan oleh mereka yang tidak sejalan dengan usaha menyatukan ummat Islam, dengan mengatakan, bahwa persatuan yang diperjuangkan oleh orang-orang Syiah dan Republik Islam Iran memiliki tujuan tertentu dan politik bukan dalam rangka memperjuangkannya sebagai bagian dari ajaran Islam?


Tuduhan-tuduhan seperti itu sering kali kita dengar dan bukanlah hal yang baru. Sepanjang sejarah kita dapatkan tuduhan-tuduhan murahan seperti itu. Kita harus membezakan antara strategi dan taktik. Strategi adalah upaya yang berkepanjangan dan tetap, sedangkan taktik adalah bersifat sementara dan berubah-ubah. Kita mengakui, bahwa upaya persatuan itu adalah masalah strategi, yakni sebuah garis panjang yang telah digariskan Islam seperti firman Allah dalam Surah Anbiya ayat 92:
Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.
Begitu juga di dalam Surah al-Mu’minun ayat 52,
Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.
Ertinya, di saat Islam menekankan pentingnya persatuan dan mewajibkan persaudaraan dan di sisi lain membuka pintu kebebasan berijtihad yang akibatnya adalah adanya perbezaan dan menentukan batasan-batasan di mana siapa yang berada di dalamnya bererti masuk dalam keluarga besar umat Islam, yakni mereka yang meyakini akan keesaan Tuhan, kenabian Nabi Muhammad saw dan hari akhir serta menerima hukum-hukum Islam yang disepakati, seperti solat, puasa, haji dan jihad. Mereka yang berada di dalam area ini adalah keluarga besar umat Islam, semuanya memiliki kedudukan yang sama (mutakafiun, mutadhaminun) dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Ini yang dikatakan oleh Islam dan bukanlah yang dikatakan oleh Iran atau Syiah. Iran dan Syiah tidak memiliki perkataan lain. Di saat kita mengajak kepada persatuan dan pendekatan antara mazhab, maka kami tidak menginginkan selain dari hal ini. Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam salah satu suratnya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata: Apa yang anda sampaikan bukanlah sesuatu yang baru, namun sudah disebutkan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi. Imam Ali menjawab, Itu adalah kebanggaanku, di mana apa yang aku sampaikan adalah sesuai dengan al-Quran dan sabda Rasulullah. Aku memang tidak memiliki sesuatu yang lain selain dari apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam al-Quran dan apa yang telah disabdakan oleh Nabi saw. Engkau bermaksud untuk mencela diriku namun, itu adalah penghormatan dan pujian bagiku.


Republik Islam Iran memang tidak memperjuangkan sesuatu yang baru. Segala apa yang diperjuangkan adalah dari dalam al-Quran dan Sunnah. Kelompok Salafi dan kelompok yang mengkafirkan kelompok lain yang sering melakukan tuduhan seperti di atas, mereka sendirilah yang telah keluar dari logika Islam dan al-Quran di saat mereka mengafirkan orang yang tidak kafir dan menuduh orang yang tidak tertuduh. Kami meyakini, bahwa siapa yang mengimani rukun Islam dan iman, maka ia telah masuk di dalam kesatuan umat Islam sekalipun belum pernah mengamalkan ajaran Islam. Di sisi lain, kami mengajak untuk melakukan pendekatan antara mazhab-mazhab Islam dan makna pendekatan itu bukanlah meleburkan semua mazhab menjadi satu atau melakukan campur aduk antara ajaran mazhab yang berbeza-beza. Namun pendekatan mazhab yang ingin kami realisasikan adalah menyingkap titik-titik persamaan, memperluasnya, dan bekerja sama dalam melaksanakan yang disepakati tersebut dan saling memahami dan memaafkan atas perbezaan yang dimiliki. Apakah ini sesuatu yang keluar dari garis dan koridor Islam? Islam menyuruh kita untuk mencari titik temu dengan Ahlulkitab, seperti firman-Nya dalam Al- Imran 64: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".


Saya meyakini, bahwa ayat ini menyuruh kita untuk mencari titik persamaan dengan orang musyrik sekalipun, tidak hanya Ahlulkitab. Artinya, jika memang ada titik-titik persamaan dengan orang-orang musyrik, maka wajib kita cari titik-titik persamaan tersebut. Tentunya lebih-lebih lagi kita harus mencari titik-titik temu antara kaum Muslimin sendiri. Inilah yang kami perjuangkan di dalam upaya melakukan pendekatan dan dialog antara mazhab. Adapun upaya merealisasikan persatuan Islam itu agar umat Islam bersatu dalam menghadapi musuh bersama. Apakah Islam tidak menginginkan demikian? Ertinya, apakah Islam menyuruh kita untuk bercerai berai dalam rangka menghadapi musuh kalian? Apakah Islam menyuruh kita bercerai-berai dalam menyelesaikan problem dalaman dan penting umat Islam? Saya benar-benar tidak dapat memahami perkataan dan tuduhan mereka, kecuali salah satu kemungkinan berikut:
1) kerana kebodohan mereka dan memang majoriti mereka demikian;
2) kerana fanatik mereka dan majoriti mereka memang demikian
3) kerana kepentingan politik
4) kerana mereka merupakan kaki tangan musuh-musuh Islam.

Bersambung...Tuesday, December 9, 2008

IMAM ALI KHAMENA'I DAN KEBANGKITAN IMAM MAHDI -SIRI 2-

IMAM ALI KHAMENA'I DAN CIRI-CIRI PENGGERAK GERAKAN MAHDAWIYAH

" Untuk terjadinya kehadiran Imam Mahdi a.s tidak cukup dengan syarat berlakunya kezaliman dan kefasadan sahaja, tetapi ia juga memerlukan kepada persyaratan
1) INSAN SOLEH,
2) PEMIKIR YANG KUAT
3) IMAN YANG KUKUH
4) FIZIKAL YANG TERLATIH
5) HATI YANG TERANG (BERSIH)


Imam Zaman a.j merindui peribadi yang
1) TABAH MENGHADAPI TENTANGAN DAN UJIAN YANG PAHIT
2) TIADA KERAGUAN, KEGENTARAN, KEMUNDURAN DAN YAKIN DENGAN KEPUTUSAN SEHINGGA MAMPU MELAKSANAKAN TAKLIF YANG BESAR IAITU MELAKUKAN PERUBAHAN DI ATAS MUKA BUMI INI (MENUJU ARAH POSITIF)

mereka ini perlu siap menghadapi segala masalah serta komplikasi-komplikasinya, begitu juga mereka perlu ada
1) SISTEM YANG KUAT YANG MANA ANGGOTANYA TIDAK PERNAH GENTAR DAN RAGU,
2) MEMILIKI BASYIRAH (MATA HATI YANG TERANG) DAN TIDAK KHAWATIR DENGAN SEGALA MASALAH YANG DIHADAPINYA.
Begitulah imam kita….

Imam Mahdi a.j sentiasa MERINDUI peribadi yang
1) PEKA DAN SEDAR TERHADAP APA YANG BERLAKU
2) BERPENGALAMAN
3) BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH
4) TELITI DENGAN SETIAP MASALAH DAN ISU
5) PENUH PENGORBANAN
6) PENGABDI MASYARAKAT
7) PEJUANG MENGHADAPI MUSUH ALLAH

Kalian sudah wajib mempersiapkan diri, hingga insyaallah ketika waktu yang dijanjikan sampai kalian sudah dapat memenuhi keperluan tersebut…antara persiapan tersebut :
1) TAQWA
2) TAWADHU',
3) MEMBANTU YANG LEMAH
4) BERTAHAN MENGHADAPI PENINDASAN
Ini semua merupakan sifat-sifat pejuang Imam Mahdi a.s…"

PERSIAPAN KEMUNCULAN IMAM MAHDI A.J

" Untuk keminculan Imam Mahdi a.s perlu adanya persiapan iaitu perlaksanaan HUKUM ISLAM dan PEMERINTAHAN AL-QURAN…..maka harus ada persiapan, ketika persiapan telah dilakukan, maka insyaallah kehadiran Imam Mahdi a.s pun akan tersedia.

Wahai umat yang mulia, TERUTAMANYA PARA PEMUDA, apapun yang dianggap layak dari segi ma'rifah, akhlaq, tindakan mencari peluang yang lebih banyak pada diri kalian maka "masa akan datang' akan lebih dekat lagi.
Kita perlu mengetahui bahawa kemunculan Imam Mahdi a.j selangkah lebih dekat dengan revolusi Islam kita, ketika itu juga masyarakat akan lebih dekat lagi dengan Imam Zaman a.j.

Bagaimana ?

Seberapapun lingkaran Islam yang saya dan anda miliki di Iran ini dapat diperbesarkan lagi dan sejauh mana kalian dapat memperluas Islam ini kealam yang lain, Negara yang lain, ke titik-titik gelap yang lain, sejauh itu pulalah kehadiran Imam Mahdi a.j akan mendekat.
Tujuan MASYARAKAT SYURGAWI ALAWI MAHDAWI HARUSLAH KITA PERSIAPKAN kewujudannya DARI SEKARANG, kita tidak boleh seiring dengan kezaliman dan kefasadan, dan perlu menolaknya, serta bersikap jelas pada hal ini. PADA DIRI KITA PULA PERLU TERDIDIK DENGAN ATURAN-ATURAN ISLAM BEGITU JUGA PADA MASYARAKAT KITA. SAMA SEKALI TIDAK BOLEH MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MENERIMA PEMIKIRAN NON ISLAM DAN ANTI ISLAM.

Kita harus menjadikan semua sistem, pengurusan dan semua aspek pelaksanaan samada zahir maupun bathinnya adalah bersifat Islam. Arah inilah yang diberikan oleh 'Penantian Imam Mahdi' pada kita.


Imam Mahdi a.j di dalam Doa Nudbah (doa pagi hari Jumaat) yang kita baca menentang kefasikan, permusuhan, thaghut dan kemunafikan, segala bentuk pertikaian dan kelalaian yang merusak kedua-dua sisi insani iaitu material dan spiritual.. Kita di dalam masyarakat hari inipun harus bergerak menuju ke arah Imam Zaman a.j dan terus maju. Inilah yang akan menjadikan hubungan jiwa kita lebih dekat dengan Imam Mahdi a.j, sehingga masyarakat kita menjadi 'Masyarakat Waliyul Asri' dan akan lebih dekat lagi dengan masyarakat Mahdawi Tauhidi.

Wassalam

Wednesday, November 26, 2008

IMAM ALI KHAMENA'I DAN KEBANGKITAN IMAM MAHDI -SIRI 1-

MAKNA INTIZHAR (PENANTIAN) :

Menanti "kehadiran" Imam Mahdi adalah menanti Pemerintahan al-Quran dan Islam
" Kalian tidak akan pernah puas dengan kemajuan dimana kalian sedang berada sekarang, sekalipun dengan kemajuan revolusi Islam yang telah kita capai. Kita masih berharap lagi untuk lebih dekat dengan pemerintahan al-Quran dan Islam inilah penantian . Intizhar adalah menunggu karya sempurna pekerjaan kemanusiaan.

Hari ini kemanusiaan berada dalam bangunan musibah,, dilanda musibah yang kompleks.
Hari ini budaya material ditunggangi untuk dipaksakan pada kehidupan manusia.. ini sebuah musibah.

Hari ini di seluruh permukaan bumi sebahagian manusia sedang tertindas. Hari ini mustadh'afin (golongan tertindas) di Afrika, Amerika Latin dan jutaan manusia sedang kelaparan di Asia, semuanya di bawah penindasan Apartheid. Pandangan penuh harap dan teriakan meminta tolong mereka ! terhambat oleh tekanan kuasa-kuasa besar ini. Ini sebuah musibah.

Hari ini pola berfikir manusia di dunia telah terbalik, hingga teriakan keadilan masyarakat revolisioner terhadap keangkuhan kuasa-kuasa besar dunia dianggap sesat. Ini sebuah musibah. Zuhur (kemunculan Imam Mahdi) akan memecahkan segala musibah ini.Kini saya akan bukakan pandangan yang lebih luas yang tidak terbatas pada kehidupan seharian sebuah rumah tangga. Di seluruh dunia insaniyah selalu mengharapkan kemunculan, tapi mereka tidak mengetahui jalan kemunculan itu. Kalian muslimin adalah kaum yang revolisioner harus bergerak dengan teratur melanjutkan revolusi Islam agar mendekatkan lagi kemunculan dunia kemanusiaan. Kalian WAJIB mengarah pada kemunculan Imam Mahdi al-Mau'ud (yang dijanjikan) yang akan menjanjikan revolusi terakhir kemanusiaan yang mencakup seluruh dunia, seluruh alam akan terbuka saat itu mengeluarkan keberkahannya…langkah demi langkah harus diatur, dekatkan dirimu pada nilai-nilai kemanusiaan….inilah makna penantian akan kehadirannya.

Penantian kehadiran Imam mahdi adalah penantian untuk mengisi dunia dengan keadilan dan pemberian hak pada manusia.

Penantian adalah melenyapkan kezaliman (meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya) dari segala aspek kehidupan manusia dan menanti sampainya dunia pada kesempurnaan insaniyah samada dari sisi materi mahupun maknawinya. Penantian adalah kerinduan insan soleh untuk melaksanakan keadilan.

Sebelum zuhurnya Imam Mahdi aj manusia-manusia soleh AKAN DIUJI di dalam medan mujahadahnya (perjuangannya), MEREKA AKAN MASUK DIKANCAH PERCUBAAN SEBELUM KELUAR DENGAN KEBANGGAAN. Dunia hari demi hari akan lebih mendekat pada harapan itu dengan keberadaan organ-organ yang bertujuan pada gerakan Mahdawiyah ilahiah ".

Imam Ali Khamena'i melanjutkan lagi :
" Semua aqidah yang benar akan menjadi target serangan musuh….kita hari ini harus betul-betul waspada dan hati-hati ! Musuh telah menyusup dalam peraturan dan hukum Islam. Setiap aqidah, perkembangan syariat suci akan menjadi pola kehidupan individu. Masyarakat dan umat Islam telah memberi kesan positif pada permainan musuh dengan segala tipu dayanya musuh akan berusaha semaksimum mungkin untuk menghancurkannya sehancur-hancurnya, setidak tidaknya mereka akan berusaha untuk memecah belah aktiviti mereka.
Baiklah, mungkin kalian bertanya apa sebenarnya yang telah musuh lakukan?!
Bagaimana musuh bertindak untuk menghilangkan aqidah Islam dari masyarakat?!
Tidak, ini merupakan satu kesilapan!
Musuh akan dapat melakukan tetapi dalam jangka waktu yang lama, terkadang dalam waktu puluhan tahun, mereka akan berusaha untuk memadamkan cahaya atau merubahnya menjadi titik gelap..melalui akidah Islam mereka telah banyak bekerja, melalui akidah tauhid, akidah imamah dengan menggunakan istilah-istilah akhlak irfani seperti sabar, tawakkal dan qana'ah dan redha! Mereka berkerja..semua ini merupakan point-point penting bagi kaum muslimin ketahuinya. Perhatikanlah sungguh-sungguh ! apa yang telah dikerjakan oleh musuh. Mereka berusaha menggantikan motor penggerak masyarakat Islam, sehingga nanti ketika perlu untuk mereka gunakannya, ianya (motor penggerak) telah rosak dan makna kebenaran juga telah berubah di akal manusia. Penggerak masyarakat itu (sedar atau tidak) telah menjadi 'candu dan ubat tidur' bagi masyarakat…Inilah yang mereka lakukan…

Sekarang perbicaraan kita pula pada musuh yang pandai (samada munafik atau kuffar) ! mereka datang pada akidah ini. Saya mendengar dimana puluhan tahun yang lalu iaitu ketika terjadi penjajahan di Afrika Utara, dimana disana terdapat banyak pencinta Ahlul Bait a.s. Tetapi mazhab mereka masih mazhab Islam (bukan mazhab Ahlul Bait a.s) dan cinta juga kepada Ahlul Bait a.s, Negara-negara seperti Moroko, Sudan memiliki akidah Mahdawiyah yang beragam-ragam. Dulu ketika penjajah pertama memasuki kawasan ini, mereka menghadapi kesulitan yang amat sangatkerana berkat adanya akidah Mahdawiyah ini.

Lihatlah ! batapa pentingnya akidah Mahdawiyah ini !!
Ia memberikan 'aspirasi kekuatan' pada suatu bangsa, sebagaimana darah dalam nadi dan roh di dalam badan, kerana ia adalah satu harapan…
Kita dipaksakan oleh musuh untuk mendengarkan bisikan "PUTUS ASA DAN KECEWA"..sebagai contoh bisikan mereka

"wahai tuan ! kalian tak mampu menghadapinya..tak ada gunanya ".

Inilah yang hendak musuh paksakan pada kepercayaan masyarakat, kami melihat betapa propaganda ini dijalankan dengan sangat teratur sekali, sehingga masyarakat benar-benar berputus asa setelah itu (samada mereka sedar atau tidak akan hal ini).
Masyarakat juga dibuat putus asa deagan EKONOMI DAN SOSIO BUDAYA..
Pejuang-pejuang kemerdekaan yang gigih berjuang melalui budaya dan politiknya menjadi putus asa dengan perjuangan budaya bangsa dan politiknya.HARI INI, SETIAP ORANG DAN SETIAP AKTIVITI YANG MEMBUAT ORANG MERASA PUTUS ASA (BERJUANG MENGHADAPINYA) MERUPAKAN AKTIVITI MUSUH, SAMADA DIA MENGETAHUI ATAUPUN TIDAK. SETIAP PENA YANG DITULIS DI ATAS HELAIAN-HELAIAN KERTAS YANG MENYEBABKAN KEPUTUS ASAAN PADA PERJUANGAN MASYARAKAT, PENA INI MERUPAKAN PENA MUSUH ! BAIK PEMILIK PENA TADI TAHU ATAUPUN TIDAK (DIGUNAKAN) !

Kalau mereka tidak berhasil mereka akan merusak pula pemikiran masyarakat dengan mengatakan :
" Baiklah, imam nanti akan datang juga, nanti semua perkara akan diselesaikan olehnya "
Kata-kata ini sangat merusakkan akidah! Inilah yang membuatkan ubat kuat menjadi candu. Apa maksud mereka nanti imam dating dan akan selesaikan semua perkara ? jadi apa yang harus kalian lakukan ? kalian WAJIB mempersiapkan saham bagi menyambut kehadiran Imam Mahdi aj dengan mempersiapkan diri juga.
Para Penindas Dunia dan Zionis sedang berusaha untuk menjadikan SEMUA BANGSA dibawah kekuasaan mereka, dengan membiasakan keadaan DARURAT (terdesak, terpaksa), inilah bentuk kebiasaan mereka dalam berkerja dan tidak akan berubah. Kekuatan penjajah menjadikan masyarakat lupa , lalai, tidak memiliki aktivis, tidak memiliki pengaruh rakyat…keadaan inilah yang akan menjadi syurga buat musuh.

Tetapi PENANTIAN KEHADIRAN IMAM MAHDI MENCIPTAKAN INSAN UNTUK TIDAK PERNAH MENGENAL ERTI PUTUS ASA AKAN KEADAAN YANG ADA, INSAN SOLEH INI AKAN BERUSAHA KERAS UNTUK MENCAPAI KEADAAN YANG LEBIH BAIK DAN SEMPURNA…"

bersambung...